ZMIANY REGULAMINU!!

Informujemy o zmianie regulaminu biegów:

W regulaminie Herbowa 26tka i Dębowa 11stka, punkt 7.3, i 7.4, otrzymują brzmienie:

„7.3 W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzą:

  • naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem alarmowym i numerem organizatora,
  • numer startowy dostarczony przez organizatora, umieszczony na klatce piersiowej lub przedniej części pasa biegowego,

7.4 W skład wyposażenia zalecanego wchodzą:

  • mapa trasy wgrana w telefonie,
  • plecak / nerka
  • folia NRC
  • kubek / pojemnik na wodę o pojemności min. 120 ml – do nabierania napojów na punktach.”

Dodatkowo w regulaminie Dębowa 11tka uległ zmianie punkt 21.2

„21.2.Organizator przewiduje nagrody pieniężne lub rzeczowe dla najlepszych biegaczy w wyżej wymienionych kategoriach o wysokości:

  • OPEN: 1 miejsce – 300 zł, 2 miejsce – 250 zł, 3 miejsce – 200 zł
  • Kategorie wiekowe: 1 miejsce – 200 zł, 2 miejsce – 150 zł, 3 miejsce – 100 zł”