ZMIANY REGULAMINU HERBOWEJ 26tki i DĘBOWEJ 11tki!! – 25 czerwca 2019 r.

W związku z małym zainteresowaniem płci pięknej biegiem, w celu zwiększenia rywalizacji na trasach HERBOWEJ 26tki i DĘBOWEJ 11tki zdecydowaliśmy o usunięciu kategorii wiekowych kobiet oraz zmniejszenie limitu uczestników Biegu DĘBOWA 11tka z 300 na 150.

W regulaminie Herbowa 26tka i DĘBOWA 11tka punkt 21.1 otrzymuje brzmienie:

„21. KLASYFIKACJE, NAGRODY:

  • 1. W biegu prowadzona będzie klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych Mężczyzn:
    • 18 – 34 lat (ur. 2001 – 1985)
    • 35 – 49 lat (ur. 1984 – 1970)
    • powyżej 50 lat (ur. przed 1970)”

Dodatkowo w regulaminie Dębowa 11tka uległ zmianie punkt 18.2 i otrzymuje brzmienie:

“2. Zawodnik, aby zapisać się powinien w procesie rejestracji wypełnić formularz podając swoje dane osobowe oraz dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania pakietu startowego. Limit zawodników wynosi 150 osób. Bierzemy pod uwagę kolejność wpływu opłat startowych na nasze konto.”