HERBOWA 26tka ma charakter indywidualnego, długodystansowego biegu górskiego po trasie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, wyznaczonej szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi fragmentami oznaczonymi przez Organizatorów biegu. Dystans biegu to około 26 km z przewyższeniem +700m/-700m.

Bieg rozpoczyna się przebiegnięciem tunelu Schronowego z II Wojny Światowej w Strzyżowie pod Górą Żarnowską i prowadzi przez Brzeżankę, Czarnorzecko-Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Trasa biegnie dalej niebieskim szlakiem przez Rezerwat Przyrody „Herby”, po czym zbiega do linii mety na stadionie przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Link do trasy z profilem wysokościowym GPSies - Herbota 26tka