O współpracy

Tereny Strzyżowa, Wiśniowej i Frysztaka łączy nie tylko piękny krajobraz i urokliwe miejsca ale także systematycznie rozwijająca się współpraca pomiędzy samorządami, jednostkami funkcjonującymi w każdej z gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Nowa inicjatywa do udziału, której chcemy Państwa zaprosić zrzesza pasjonatów, biegaczy, prestiżowe firmy oraz osoby zajmujące się turystycznym rozwojem regionu, gmin i powiatu. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że współpraca przyniosła efekt w postaci organizacji biegu, jakiego do tej pory nie było …

Bieg “poGÓRZE” Modern Forms
Herbowa26-tka: Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak
Dębowa11-stka: Wiśniowa – Frysztak
29.06.2019 r.

O biegu

Przed nami dwa dystanse wchodzące w skład biegu „poGórze-Modern Forms” czyli „Herbowa26-tka” i „Dębowa11-stka”, w których nazwa utożsamia się z najbardziej charakterystycznymi punktami trzech gmin. Pomysłodawcy poprzez nazwę chcą nie tylko promować bieganie ale także walory turystyczne Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego, które tworzą Bramę Frysztacką jako najbardziej rozpoznawalny i budzący ciekawość przełom Wisłoka. Bieg „poGórze” ma także za zadanie pokazać, że bieg po górze (po najwyższych wzniesieniach) jest imprezą o charakterze górskim podkreślając jednocześnie nasz krajobraz i ukształtowanie terenu.

Bieg „Herbowy: przeprowadzony zostanie na dystansie 26 km ze startem w Strzyżowie i mecie we Frysztaku. Trasa biegu z założenia ma  się kojarzyć z rezerwatem przyrody „Herby” i szlakami turystycznymi przebiegającymi przez ten rezerwat i Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy.

Z kolei bieg „Dębowy” rozegrany zostanie na dystansie 11 km, którego start zaplanowany jest w Wiśniowej. Bieg promował będzie Europejskie Drzewo roku, którym Jest Dąb Józef z gminy Wiśniowa oraz Rezerwat Przyrody Herby, który jest częścią wspólną obu biegów.

W skład imprezy przewiduje się także konkurencje dla dzieci, które przeprowadzone będą na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.